Chương trình đào tạo 02

Nội dung mô tả chương trình đào tạo 02 ghi ở đây Nội dung mô tả chương trình đào tạo 02 ghi ở đây Nội dung mô tả chương trình đào tạo 02 ghi ở đây

Chương trình đào tạo 01

Nội dung chương trình đào tạo 01 ở đây Nội dung chương trình đào tạo 01 ở đây Nội dung chương trình đào tạo 01 ở đây

Chương trình đào tạo 03

Nội dung mô tả chương trình đào tạo 03 ở đây Nội dung ngắn gọn mô tả chương trình đào tạo 03 ở đây

Tin Tức - Sự Kiện

Giới thiệu

Trung tâm Đào tạo ngành Nước và Môi trường, trực thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị, được thành lập theo quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 27 tháng 04 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trên cơ sở Trung tâm Đào tạo ngành Nước và Môi trường Quốc gia được thành lập từ 4/4/1997 trong khuôn khổ Dự án Hợp tác kỹ thuật với Chính phủ Cộng hòa Pháp.
Tìm hiểu thêm  
tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn & sứ mệnh

Nội dung ngắn gọn về tầm nhìn sứ mện Bạn có thể đặt nội dung trang tầm nhìn sứ mệnh ở đây Thêm ảnh và các nội dung khác bạn muốn. Cập nhật bài viết tầm nhìn sứ mệnh ở đây.

Đội ngũ

Nội dung ngắn gọn giới thiệu về đội ngũ nhân sự Nội dung ngắn gọn giới thiệu về đội ngũ nhân sự ở đây Nội dung giới thiệu về đội ngũ nhân sự ở đây. Đội ngũ nhân sự của cnee

Cơ sở vật chất

Nội dung bài viết giới thiệu về cơ sở vật chất của cnee

Cơ sở vật chất máy móc, trang thiết bị, dụng cụ học tập, thực hành


Đối tác

Nội dung ngắn gọn giới thiệu về đối tác ở đây Nội dung ngắn gọn giới thiệu về đối tác ở đây Nội dung ngắn gọn giới thiệu về đối tác ở đây

Chương trình đào tạo