>

  • 84-4 38780619


Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Vận hành bơm cho công nhân công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội


36 học viên là công nhân công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội đã tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Vận hành bơm do Trung tâm Đào tạo ngành nước và môi trường tổ chức. Khóa học diễn ra trong 5 ngày từ 18/06 đến 22/06/2018. Trong suốt quá trình học tập, các giảng viên của Trung tâm và các học viên đã tham gia rất nghiêm túc và nhiệt tình với tinh thần sẵn sàng học hỏi và chia sẻ.

Dưới đây là một vài hình ảnh về khóa học:

Học viên tham gia thảo luận, chia sẻ sôi nổi

Học viên thực hành thực tế tại trạm xử lý nước


Tin liên quan