>

  • 84-4 38780619


Khóa bồi dưỡng và thi nâng bậc thợ cho công nhân Quản lý-Phân tích chất lượng nước công ty cấp nước Kiên Giang


Trong 10 ngày từ 04/06 đến 13/06/2018, hai học viên đến từ công ty TNHH MTV Cấp nước Kiên Giang đã tham gia khóa bồi dưỡng chuyên môn và thi nâng bậc thợ nghề Quản lý-Phân tích chất lượng nước cấp do Trung tâm Đào tạo ngành nước và môi trường tổ chức. Sau 10 ngày, các học viên đã được ôn tập lại và bổ sung các các kiến thức về Quản lý nước nguồn, công nghệ xử lý nước, sử dụng hóa chất hợp lý và an toàn, quy trình phân tích chuẩn...Các học viên đã được thi sát hạch và đều đạt được kết quả rất tốt. Dưới dây là một số hình ảnh về khóa đào tạo:

Học viên thực hành phân tích vi sinh

Học viên thực hành phân tích các chỉ tiêu hóa lý trong nước


Tin liên quan