>

  • 84-4 38780619


Tổ chức thi sát hạch bậc thợ cho công nhân công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị (31/03-01/04/2018)


Trong hai ngày 31/3 và 01/04/2018, Trung tâm Đào tạo ngành nước và môi trường đã tổ chức thi sát hạch bậc thợ cho 51 công nhân thuộc công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị về ba nghề: Ghi thu tiền nước, Lắp đặt đường ống nước và Vận hành nhà máy. Với sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của giảng viên, cán bộ Trung tâm, sự phối hợp tổ chức của Công ty và cố gắng của 51 học viên, khoá thi sát hạch bậc thợ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Dưới đây là một vài hình ảnh của kì thi:


Tin liên quan