>

  • 84-4 38780619


Tổ chức thành công khoá đào tạo và thi sát hạch nâng bậc thợ cho công nhân thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định (26-31/03/2018)


Với sự nhất trí của lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định và Trung tâm Đào tạo ngành nước và môi trường, khoá học về bồi dưỡng nghiệp vụ và thi sát hạch bậc thợ cho 68 công nhân Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định đã được diễn ra trong thời gian 06 ngày, từ ngày 26 tháng 03 năm 2018 tới ngày 31 tháng 03 năm 2018. Khoá đào tạo được chia ra làm các nghề: Vận hành nhà máy nước, Ghi thu tiền nước-Quản lý khách hàng và Lắp đặt, sửa chữa đường ống nước, Quản lý mạng, Quản lý chất lượng nước.

Trong khoá đào tạo, các học viên không những được trau dồi các kiến thức lý thuyết về cấp nước, xử lý nước, ghi thu-quản lý khách hàng mà còn được rèn luyện các kỹ năng, tay nghề về vận hành, đường ống và phân tích chất lượng nước. Các giảng viên của trung tâm đã áp dụng phương pháp dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm, kích thích khả năng trao đổi, tự lĩnh hội kiến thức đồng thời luôn tạo không khí vui vẻ cho người học. Các học viên được khuyến khích thảo luận, đưa ra quan điểm cá nhân khiến không khí lớp học luôn rất sôi nổi. Dưới đây là một số hình ảnh của khoá học:

Lớp học trong giờ lý thuyết tổng quan

Học viên tham gia thảo luận trong giờ Kỹ năng giao tiếp

Học viên trong các giờ thực hành


Tin liên quan