>

  • 84-4 38780619

Liên hệ công tác


Trung tâm Đào tạo ngành Nước và Môi trường (CNEE)

Địa chỉ: Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị

Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội

ĐT (84-4) 3 878 0619 * Fax (84-4) 3 827 1305

E-mail: cneehanoi@gmail.com * Website: www.cuwc.edu.vn / www.cnee.edu.vn