>

  • 84-4 38780619

Đội ngũ nhân sự


1. Giảng viên cơ hữu tại Trung tâm:

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

Số năm KN

I

Giảng viên cơ hữu tại Trung tâm

1

 Phạm Thành Đạt

Thạc sỹ - Cấp thoát nước và Môi trường

Quyền Giám đốc

14

2

 Vũ Thị Hoài Ân

Thạc sỹ - Cấp thoát nước và Môi trường

P. Giám đốc

17

3

 Đinh Quang Hiệp

Kỹ sư Cấp Thoát nước

P. Giám đốc

25

4

 Dương Ngọc Anh

Đại học – Cấp thoát nước và Môi trường

Giảng viên

7

5

 Nguyễn Thị Bích Liên

Thạc sỹ - Nước, Môi trường, Hải dương học

Giảng viên

5

6

 Lê Nho Khanh

Cao đẳng – Điện Tự động hóa

Giảng viên

20

7

 Trần Thị Thu Hương

Cao đẳng – Kế toán

Nhân viên

3

8

 Nguyễn Thị Thanh Mai

Đại học – Sư phạm hoá

Chuyên viên

3

II

 Giảng viên kiêm nhiệm tại Trường

1

 Hoàng Quốc Liêm

Thạc sỹ - Cấp thoát nước và Môi trường

Trưởng Khoa Kỹ thuật đô thị - Trưởng Bộ môn Cấp Thoát nước

17

2

 Thạch Thanh Minh

Thạc sỹ - Cấp thoát nước và Môi trường

Phó Giám đốc TT Tư vấn XD

16

3

 Khương Hải Yến

Thạc sỹ - Cấp thoát nước và Môi trường

Giảng viên

15

4

 Vũ Thị Thu Hiền

Thạc sỹ - Cấp thoát nước và Môi trường

Giảng viên

15

5

 Nguyễn Quốc Tâm

Thạc sỹ Điện Tự động hóa

Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật Công nghệ

13

7

 Nguyễn Văn Minh

Thạc sỹ luật, An toàn lao động

Phó Trưởng Khoa

15

8

 Nguyễn Ngọc Nam

Kỹ sư Cấp thoát nước

Giảng viên

22

9

 Bùi Thị Vân

Cử nhân Hóa

Giảng viên

25

10

 Nguyễn Văn Tới

Cử nhân Hàn

Giảng viên

28

III

 Giảng viên thỉnh giảng

1

 Trần Đức Hạ

PGS.TS Cấp thoát nước và Môi trường

Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn CTN và MT – ĐH XDHN

35

2

 Nguyễn Việt Anh

PGS.TS Cấp thoát nước và Môi trường

Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn CTN và MT – ĐH XDHN

20

3

 Nguyễn Văn Tín

PGS.TS Cấp thoát nước

ĐH XDHN

35

4

 Nghiêm Vân Khanh

TS Cấp thoát nước và Môi trường

Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - ĐH Kiến trúc Hà Nội

12

5

 Nguyễn Xuân Quyết

Thạc sỹ Cấp thoát nước

Giám đốc Công ty CP Thoát nước Bắc Ninh

14

6

 Nguyễn Triều Dương

ThS Cấp thoát nước và Môi trường

Viện KHCN Việt Nam

17

7

 Nguyễn Bằng Giang

 ThS Hóa

Viện KHCN Việt Nam

25

8

 

 ThS Cấp Thoát nước

Giám đốc Nhà máy nước Đông Anh

15

9

 Nguyễn Xuân Đại

 ThS Cấp thoát nước

Giám đốc XN Thiết kế - Công ty CP NS số 2 Hà Nội

16

10

 Ngô Văn Đức

 ThS Cấp thoát nước

Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật – Công ty CP NS số 2 Hà Nội

16