>

  • 84-4 38780619

Cơ sở vật chất


Hệ thống nhà xưởng thực hành

Xưởng thực hành bơm

 

Hệ thống thực hành điện trạm bơm

Mô hình biến tần

 

 

Các mô hình xử lý nước

Mô hình trạm bơm

Mô hình lọc nước RO

 

 

Bể phản ứng-lắng tại trạm xử lý nước

Mô hình dây chuyền xử lý nước ngầm

Mô hình các van và hệ thống ống trên mạng lưới cấp nước

Mô hình hướng dẫn điều khiển tự động hệ thống bơm

Máy Jatest kiểm tra chất lượng nước


Máy Quang phổ hấp thụ Nguyên tử AAS

Bộ thiết bị đo BOD

Thiết bị cất nước và chưng cất đạm