>

  • 84-4 38780619

Vận hành bảo trì trang thiết bị


1. Mục tiêu:

Học xong khoá học này người học sẽ :

- Tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các công ty cấp nước;

- Vận hành và bảo trì trang thiết bị đúng quy trình;

- Đấu lắp được các mạch điện điều khiển và bảo vệ Bơm.

2. Nội dung tóm tắt:

2.1. Tổng quan về hệ thống cấp nước.

2.2. Vận hành và bảo trì các thiết bị trên mạng.

2.3. Vận hành bảo dưỡng máy Bơm và Trạm bơm.

2.4. Vận hành và bảo dưỡng các thiết bị điện.

2.5. Lắp đặt.

3. Hình ảnh minh họa khóa học:

Học viên trình bày quy trình vận hành Bơm

Thực hành vận hành bơm

Thực hành Bảo dưỡng Bơm

Thực hành đấu lắp mạch điện