>

  • 84-4 38780619

Quản lý chất lượng nước


1. Mục tiêu:

Học xong khoá học này người học sẽ :

- Sử dụng thành thạo các trang thiết bị dụng cụ lấy mẫu;

- Lập được kế hoạch lấy mẫu đánh giá chất lượng nước;

- Lấy mẫu, bảo quản mẫu đúng quy trình kỹ thuật;

- Xác định được liều lượng hóa chất cần thiết xử lý nước;

- Xác định được hàm lượng 15 chỉ tiêu A và các chỉ tiêu khác như độ kiềm, Amoni, TDS, EC, độ muối, DO...;

- Vận hành thành thạo máy jartest, máy quang phổ...;

- Vận hành thành thạo máy chưng cất nước, máy rửa pipet;

- Pha chế được hóa chất theo quy trình phân tích từng chỉ tiêu tương ứng;

- Ghi chép, quản lý kết quả thí nghiệm sau phân tích một cách đúng đắn.

2. Nội dung tóm tắt:

2.1. Tổng quan về hệ thống cấp nước.

2.2. Tổng quan về nước và giới thiệu các tiêu chuẩn cấp Nước cho ăn uống.

2.3. Keo tụ và lắng các chất bẩn.

2.4. Hướng dẫn pha chế dung dịch.

2.5. Các thông số đánh giá chất lượng nước và phương pháp phân tích.

2.6. Thực hành phòng Thí nghiệm.

2.7. Lấy mẫu, bảo quản và giám sát chất lượng nước.

3. Hình ảnh minh họa khóa học:

Kiểm tra chất lượng nước tại vòi

Thực hành lấy mẫu nước

Thực hành Hóa nước

Thực tế tại cơ sở