>

  • 84-4 38780619

Thanh tra


1. Mục tiêu:

Học xong khoá học này người học sẽ :

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ thống cấp nước, đồng hồ đo nước, quản lý thất thoát nước;

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về giao tiếp để bước đầu hình thành các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong hoạt động nghề nghiệp;

- Cung cấp các văn bản, nghị định mang tính pháp lý để từ đó học viên có thể phát hiện, phân tích các vi phạm và xử lý các vi phạm.

2. Nội dung tóm tắt:

.....

3. Hình ảnh minh họa khóa học:

Học viên trao đổi kinh nghiệm

Thảo luận nhóm

Phân tích tình huống

Giờ học lý thuyết