>

  • 84-4 38780619

Lắp đặt đường ống cấp thoát nước


1. Mục tiêu

Học xong khoá học này người học sẽ :

- Hiểu biết cơ bản về Hệ thống cấp nước, kế hoạch cấp nước an toàn, phòng chống thất thoát nước, Dịch vụ khách hàng, giá nước, An toàn lao động trong công tác thi công, lắp đặt đường ống nước.

- Mô tả được mạng lưới cấp nước mà công ty đang vận hành.

- Lắp đặt được các loại đường ống nước với vật liệu khác nhau

- Lắp đặt cụm đồng hồ lắp cho hộ gia đình

- Đọc được các loại đồng hồ đo nước và biết được qui trình kiểm định đồng hồ đo nước.

2. Nội dung khóa học

  1. Tổng quan về hệ thống cấp nước
  2. Thất thoát nước, biện pháp phòng chống thất thoát nước
  3. Lắp đặt đường ống cấp nước
  4. Gia công phụ kiện
  5. Đồng hồ đo nước

3. Một số hình ảnh khóa học

GIờ học lý thuyết

GIa công phụ kiện

Lắp đặt ống HDPE

Lắp đặt ống gang