>

  • 84-4 38780619

Phòng chống thất thoát nước


Học xong khoá học này người học sẽ :

1. Mục tiêu khóa học

- Hiểu biết cơ bản về Hệ thống cấp nước, kế hoạch cấp nước an toàn, phòng chống thất thoát nước.

- Trang bị các kỹ năng về:

+ Lập kế hoạch phòng chống thất thoát

+ Khảo sát rò rỉ

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị trong công tác tìm kiếm rò rỉ

2. Nội dung tóm tắt

  1. Tổng quan về hệ thống cấp nước
  2. Cải thiện doanh thu
  3. Khái quát về kế hoạch cấp nước an toàn
  4. Thất thoát nước và phòng chống thất thoát nước

3. Một số hình ảnh khóa học

Giờ học lý thuyết

học nghe tiếng rò rỉ nước