>

  • 84-4 38780619

Vận hành trạm xử lý nước


1. Mục tiêu khóa học

Học xong khoá học này người học sẽ :

- Hiểu biết cơ bản về Hệ thống cấp nước, kế hoạch cấp nước an toàn, phòng chống thất thoát nước, Dịch vụ khách hàng, giá nước, An toàn lao động trong công tác vận hành, bảo trì.

- Nắm vững dây chuyền công nghệ XLN mà công ty đang vận hành.

- Có kỹ năng để vận hành, bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị trong hệ thống xử lý nước hướng đến kế hoạch cấp nước an toàn.

2. Nội dung 

  1. Tổng quan về hệ thống cấp nước
  2. Thất thoát nước, biện pháp phòng chống thất thoát nước
  3. Vận hành và bảo dưỡng công trình xử lý nước
  4. Vận hành và bảo dưỡng trạm bơm
  5. Điện trạm bơm
  6. Hoá chất dùng cho xử lý nước

Hình ảnh minh họa cho khóa học

1. Học lý thuyết 

2. Học viên trực tiếp vận hành

3. Thực hành quản lý điện trạm bơm

4. Thực hành đo các thông số chất lượng nước