>

  • 84-4 38780619

Tin tức

Tổ chức thành công khoá đào tạo và thi sát hạch nâng bậc thợ cho công nhân thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định (26-31/03/2018) ( 09/04/2018 )

responsive image

Với sự nhất trí của lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định và Trung tâm Đào tạo ngành nước và môi trường, khoá học về bồi dưỡng nghiệp vụ và thi sát hạch bậc thợ cho 68 công nhân công ty Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định ...

LỄ KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG NGHỀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY NƯỚC VÀ QUẢN LÝ MẠNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI ( 30/10/2017 )

responsive image

Ngày 30/10/2017 tại Trường Cao đẳng Xây Dựng Công Trình Đô thị (CUWC), Trung tâm Đào tạo ngành Nước và Môi trường đã tổ chức lễ khai giảng khóa bồi dưỡng "nghề vận hành nhà máy nước và quản lý mạng" cho cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội. ...

Khóa đào tạo về cơ khí, điện tự động hóa ứng dụng trong nhà máy xử lý nước ( 27/09/2017 )

responsive image

Theo kế hoạch đào tạo của Trung tâm Đào tạo ngành nước và môi trường, ngày 06.09.2017 Trung tâm đã khai giảng lớp tào tạo Cơ khí - Điện - Tự động hóa ứng dụng trong nhà máy xử lý nước ...