>

  • 84-4 38780619

Tin tức

LỄ KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG NGHỀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY NƯỚC VÀ QUẢN LÝ MẠNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI ( 30/10/2017 )

responsive image

Ngày 30/10/2017 tại Trường Cao đẳng Xây Dựng Công Trình Đô thị (CUWC), Trung tâm Đào tạo ngành Nước và Môi trường đã tổ chức lễ khai giảng khóa bồi dưỡng "nghề vận hành nhà máy nước và quản lý mạng" cho cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội. ...

Khóa đào tạo về cơ khí, điện tự động hóa ứng dụng trong nhà máy xử lý nước ( 27/09/2017 )

responsive image

Theo kế hoạch đào tạo của Trung tâm Đào tạo ngành nước và môi trường, ngày 06.09.2017 Trung tâm đã khai giảng lớp tào tạo Cơ khí - Điện - Tự động hóa ứng dụng trong nhà máy xử lý nước ...

Khóa đào tạo về phòng chống thất thoát nước tại thành phố Quảng Trị ( 15/09/2017 )

responsive image

Trung tâm đào tạo ngành nước và môi trường đã phối hợp cùng công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị ngày 12.09.2017 tổ chức khóa đào tạo về phòng chống thất thoát nước cho cán bộ công nhân viên công ty cấp nước Quảng Trị ...